top of page

Zásady ochrany osobných údajov

GDPR – Ako chránime vaše súkromie
 

Keďže sa zaväzujeme chrániť osobné údaje našich zákazníkov, pristupujeme k ich zhromažďovaniu zodpovedne a v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov. Nižšie popisujeme, aké osobné údaje získavame pri návšteve a využívaní služieb www.lebomadved.sk, na aký účel tieto údaje používame a aké sú ďalšie podmienky ich spracúvania.

 

Všeobecné informácie nájdete na stránke www.lebomadved.sk

SSL – Vaše osobné údaje sa prenášajú bezpečne so šifrovaním. Používame kódovací systém Secure Socket Layer (SSL). Naše webové stránky ako aj ďalšie systémy na spracúvanie osobných údajov zabezpečujeme vhodnými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov neoprávnenými osobami.

Webhosting prevádzkuje WIX.com pomocou certifikovaných cloudových riešení podľa GDPR vrátane certifikátov ISO 9001: 2016, ISO 270014: 2014.

 

Sledujte navštívené stránky

Na spracovanie štatistík o využívaní našej ponuky v e-shope a na stránkach, ktoré navštevujeme, využívame služby Google Analytics od spoločnosti Google, ktorá je certifikovaná pre ochranu súkromia pri sledovaní návštevnosti webu.

 

Údaje zhromaždené pre návštevnosť stránok

Počas vašej návštevy www.lebomadved.sk sa prostredníctvom vloženého kódu zhromažďujú a vyhodnocujú nasledujúce údaje, ktoré sa poskytujú vašim prehliadačom:

požiadavka (názov požadovaného dátového súboru) (napr. www.example.com/ index.html)

typ a verzia prehliadača (napr. Opera 5.0)

jazyk prehliadača (napr. angličtina)

operačný systém (napr. Windows 7)

rozlíšenie okna prehliadača

Rozlíšenie obrazovky

Aktivácia JavaScriptu

zapnúť / vypnúť Java

povoliť / zakázať súbory cookie

Adresa URL sprostredkovateľa (predchádzajúca navštívená stránka)

IP adresa

prístupový čas

kliknutia

Pre účely marketingu a remarketingu údaje ďalej spracovávame pomocou vloženého javascriptového kódu nasledujúcich certifikovaných externých služieb: Google Adwords, Facebook pixel.

 

Cookies

Na viacerých miestach v našom e-shope používame tzv. cookies. Ide o malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a prehliadač ich umožňuje uložiť. Súbory cookie nemožno priradiť konkrétnej osobe a neobsahujú žiadne osobné údaje. Tieto údaje budete spájať s inými zdrojmi údajov o vás iba vtedy, ak ste nám dali výslovný súhlas na www.lebomadved.sk.

 

Prijatie cookies nie je nevyhnutnou požiadavkou pre umožnenie prístupu do e-shopu. Upozorňujeme však, že funkcie nákupného košíka a objednávanie produktov je možné len vtedy, ak ste akceptovali technické súbory cookie potrebné pre funkčnosť www.lebomadved.sk. Údaje získané používaním týchto súborov cookie budú použité výlučne na technickú podporu vášho nákupu a po niekoľkých dňoch budú vymazané.

 

Súbory cookie, ktoré používame najčastejšie, sú dočasné súbory cookie (takzvané súbory cookie relácie), ktoré sa po skončení relácie prehliadača vymažú. Okrem toho existujú aj trvalé súbory cookie, pomocou ktorých vás môžeme rozpoznať ako návštevníka. Cookies nespôsobujú žiadne poškodenie vášho počítača a neobsahujú žiadne vírusy.

 

Používajú sa najmä tieto cookies:

čisto technické cookies, ktoré sú potrebné pre funkčnosť e-shopu a pre optimálne zobrazenie pre zákazníka (napr. funkcia prihlásenia, životnosť: 10 dní; funkčnosť nákupného košíka, životnosť: 10 dní; naposledy prezerané produkty, životnosť: 10 dní) [nazovshopu]

 

Odkazy a integrovaný obsah z iných webových stránok nájdete aj na www.lebomadved.sk. Preto sa pri používaní našej webovej stránky môžu vytvárať súbory cookie, ktoré nemá „Lebo medveď“ pod kontrolou) alebo zobrazujú obsah webovej stránky tretej strany, napr. YouTube. To má za následok akceptovanie cookies z týchto služieb tretích strán. Spoločnosť "Lebo medveď" nemôže kontrolovať ukladanie ani prístup k týmto súborom cookie. Ak chcete vedieť, ako ich tieto tretie strany používajú, prečítajte si zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookie ich služieb.

 

V nastaveniach prehliadača môžete ovládať, či je možné používať súbory cookie alebo nie. Ak si neželáte byť sledovaní výlučne na www.lebomadved.sk, môžete nesúhlasiť (pozri bod I a) s monitorovaním stránok, ktoré navštívite.

Zhromažďovanie, spracovanie a používanie osobných údajov

Kontaktné informácie

Prevádzkovateľom informačných systémov, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje je

Bear Design s.r.o.

Malinovského 2423/14, 05801 Poprad

IČO: 55294511

Kategórie osobných údajov

V závislosti od služieb, ktoré využívate, zhromažďujeme potrebné informácie na ich spracovanie.

Keď u nás nakupujete, zhromažďujeme na spracovanie vašej objednávky nasledujúce informácie:

Meno, e-mailová adresa, poštová adresa, fakturačná adresa, telefónne číslo, jazyk, IP adresa

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretej strane, ak je to nevyhnutné pre realizáciu Vašich objednávok a riadne plnenie kúpnej zmluvy. Potrebujeme vaše meno, priezvisko, adresu (domov / doručenie), e-mail, telefónne číslo. Vaša e-mailová adresa je prostriedkom komunikácie. Obdržíte potvrdenie objednávky ako aj informácie o procese doručenia. Za účelom vybavenia objednávky a plnenia kúpnej zmluvy sú údaje poskytované našim zmluvným poskytovateľom logistických služieb. Údaje môžu byť poskytovateľmi služieb použité výlučne za účelom plnenia kúpnej zmluvy. Vaše osobné údaje spracúvame len po dobu trvania účelu, na ktorý sme ich zhromaždili.

 

Ak sa u nás zaregistrujete pre budúce nákupy, potrebujeme nasledujúce informácie:

Meno, e-mailová adresa, poštová adresa, fakturačná adresa, telefónne číslo, jazyk.

 

Ak sa prihlásite na odber nášho newslettera:

e-mailová adresa, stav autorizácie odoslaný aktivačným odkazom, IP adresa

Na zasielanie newsletterov využívame tzv. metóda dvojitého prihlásenia. To znamená, že ich budete dostávať iba vtedy, ak potvrdíte aktiváciu tejto služby kliknutím na odkaz v e-maile doručenom na vašu e-mailovú adresu po prihlásení. Ak si už neprajete dostávať newslettery, môžete to kedykoľvek zrušiť . Stačí kliknúť na odkaz v päte každého takéhoto e-mailu alebo kontaktovať našu zákaznícku podporu.

 

Údaje formulára

Na stránke www.beargamers.com môžete použiť niektoré formuláre na prenos údajov k nám, napríklad otázku predajcovi. Pokiaľ nejde o osobné údaje, tieto údaje budú uložené a štatisticky vyhodnotené v poliach formulára.

 

Zákaznícky účet

Svoj účet si môžete nastaviť registráciou. V tomto účte môžete vidieť údaje o svojich objednávkach (spracovaných aj nespracovaných).

 

Log súbory

Zakaždým, keď navštívite stránku www.lebomadved.sk, vaše údaje o používaní sa nahrajú do vášho internetového prehliadača v protokolových súboroch. Serverové protokolové súbory. Takto uložené dátové záznamy obsahujú nasledovné údaje: dátum a čas prístupu, URL stránky, IP adresa, predchádzajúca URL (tzv. Referrer), množstvo prenesených dát, ako aj prenesený User Agent (resp. typ a verzia prehliadača a prevádzková použitý systém) ).

 

Bezpečný prenos dát

Ak máte u nás registráciu, prístup k vášmu účtu je možný len po zadaní hesla. Prístupové informácie by sa mali považovať za dôverné a váš prehliadač by mal byť po vypnutí zatvorený, najmä ak váš počítač používa viacero "Lebo medveď" nenesie žiadnu zodpovednosť za neoprávnené použitie alebo iné zneužitie hesla.

 

Nesúhlas s používaním údajov

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas s budúcim spracovaním údajov. Z odberu noviniek sa môžete odhlásiť kliknutím na odkaz v každej päte. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania údajov vykonávaného na základe tohto súhlasu pred jeho odvolaním.

Okrem toho budú uložené osobné údaje vymazané, ak sa rozhodnete svoj súhlas odvolať, ak údaje spracúvané na dosiahnutie konkrétneho účelu už nie sú potrebné, alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné.

 

Právo na informácie a ďalšie práva dotknutých osôb

Máte právo na bezplatné poskytnutie informácií o spracovaní vašich uložených údajov. Pri dodržaní požiadaviek všeobecne záväzných právnych predpisov máte ďalej (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (zablokovanie) spracúvania osobných údajov, namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov spracúvaných na účely priameho marketingu, (v) právo na vymazanie osobných údajov, najmä ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané alebo ak odvolali svoj súhlas s takýmto spracúvaním iný právny základ spracúvania, alebo ak boli osobné údaje spracúvané nezákonne.

 


Od nadobudnutia účinnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (t. j. od 25. 5. 2018) splnením stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov, teda máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli, elektronicky na základe Vášho súhlasu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovom formáte. čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môžete požadovať právo na prenos týchto údajov k inému prevádzkovateľovi, ak je takýto prenos technicky možný (právo na prenosnosť údajov).

 

Ak máte otázky týkajúce sa ochrany údajov, môžete sa kedykoľvek obrátiť na našu zákaznícku podporu.

 

Môžete tak urobiť e-mailom na adresu info@lebomadved.sk, poštou v sídle Bear Design s.r.o. Malinovského 2423/14, 05801 Poprad alebo telefonicky na čísle: +421 907 544 744 v prípade, že v našej spoločnosti uplatňujete niektoré práva, osobu nemožno overiť podľa vašich zákonov o ochrane osobných údajov a vaša žiadosť nemôže overiť totožnosť žiadateľa , alebo ak máme oprávnené pochybnosti o totožnosti osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzujeme si právo požiadať túto osobu o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby, ktorá túto žiadosť podáva.

 

Ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, v prípade podozrenia, že vaše osobné údaje sú spracúvané v rozpore s platnou legislatívou .

 

Služby poskytované na stránke www.lebomadved.sk, na ktoré sa podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok vyžaduje súhlas dotknutej osoby, nie sú určené osobám mladším ako 16 rokov.

bottom of page