top of page

Sme spolužiaci z Vysokej školy výtvarných umení. Študovali sme architektonickú tvorbu spoločne vo vertikálnych ateliéroch. Čo nás tiež spája, je nutkanie vytvárať zmysluplné hmatateľné veci pre bežný život. A teda sa snažíme spojiť hru so vzdelávaním a dizajnom. Takto počas školy vznikli aj naše prvé Mapucle. O tom sme písali v predchádzajúcom blogu. Najprv to pre nás boli mapy, potom pexeso a zhodli sme sa, že chceme vytvárať viac produktov ktoré ľudí zabavia a naučia zároveň.
Na začiatku každého produktu je problém. Teda na to, aby niekto niečo mohol vytvoriť musí tomu človeku, alebo okoliu niečo chýbať. S Mapuclami to bol problém neznalosti geografie vlastnej krajiny. Vytvorili sme teda puzzle mapy Slovenska s okresmi a neskôr sme sa pustili do verzie s krajmi a s regiónmi.
Premýšľali sme, ako by sme mohli práve tie regióny viac rozvinúť tak, aby sa človek o nich niečo hlbšie naučil. Akurát prebiehala spoločenská diskusia na tému ornamentov a ich aplikácia na oblečenie, suveníry či bilbordy, pri čom ľudia ani len netušia, či tie ornamenty sú slovenské, poľské či moravské. Tak sme sa zhodli, že najlepšie ako sa to naučiť, je hrou.
Zobrali sme z detstva notoricky známu hru kvarteto, kde každá jedna kartička zobrazuje štvoricu zoskupenia. Chceli sme nadviazať na našu hru Mapucle regióny a teda jedna štvorica bola jedným regiónom. V rámci regiónov sme vybrali štyri obce a ich tradičné výšivky z krojov. Pomenovania a geografické hranice regiónov sú odvodené zo školskej učebnice zemepisu, podľa ktoých sa učia deti v štvrtom ročníku základnej školy.
Nebolo to ale také jednoduché. Na začiatok sme vybrali 8 rôznych regiónov, ktoré sme spracovali – Bratislava a okolie, Spiš, Horehronie, Záhorie, Dolná Nitra, Stredné Považie, Novohrad a Hont. Prečítali a preštudovali sme x knižiek, z ktorých sme čerpali. Boli to často knižky od pani Danglovej napríklad Dekor symbol,Výšivka na Slovensku, alebo od pani Nosáľovej – Naše kroje, Slovenský ľudový odev, či od iných autorov tituly ako Krása hliny, Kroje Slovenska, Ľudové kožušníctvo na Slovensku atď.Vyberali sme vzory z odlišných obcí a dali sme si záležať na tom, aby dobre vynikli aj jednofarebné na prázdnom pozadí, napriek tomu, že drvivá väčšina slovenských ornamentov sú farebné. Zanalyzovali sme takto jednotlivé regióny, vybrali sme najvhodnejšie výšivky na grafické spracovanie a následne sme ich pracne prekresľovali.

Keď sme všetko mali, dali sme vyrobiť množstvo variácií, aby sme videli ako ktorá farba a štýl vyzerá najlepšie.
Takto vzniklo 32 unikátnych kartičiek, ktoré sme dali skontrolovať entnologičkám pani Zuzane Beňuškovej a pani Oľge Danglovej aby sme predišli prípadným nezrovnalostiam. Každá kartička obsahovala ornament, názov regiónu a názov obce odkiaľ tento ornament pochádza. Samozrejme, pri prototypovaní sa často dejú chyby a tak naše prvé vydanie obsahovalo chybičky typu Špiš.
Hrali sme sa s farebnosťou, líniami, prednou aj zadnou stranou kartičiek. Neskôr sme z kvarteta vytvorili aj pexeso. Momentálne máme zmapovaných 8 regiónov, ale tento rok chceme k nim pridať druhé vydanie, ďalších 8 regiónov a budúci rok posledné vydanie. Je to niekoľkomesačná makačka, ale výsledok, myslím, stojí za to. Čo poviete?

Erika z tímu Lebo Mädveď

Comments