top of page

Rieky sú fascinujúca prírodná sila, ktorá formuje svoje okolie a láka ľudí na ich brehoch budovať dôležité sídla. Slovensko je bohaté na vodstvo, preto sme si pre vás pripravili niečo o 10 najdlhších riekach na Slovensku. Na našich produktoch Mapucle Slovensko Okresy alebo Regióny tiež nájdete tieto najdôležitejšie rieky Slovenska ale aj mnohé iné.


1.Váh 403km je najdlhšia rieka Slovenska, ktorá vzniká sútokom Bieleho a Čierneho Váhu. Biely Váh pramení vo Vysokých Tatrých a Čierny Váh v Nízkych Tatrách. Váh preteká cez 21 slovenských miest a nakoniec ústí do Dunaja.2.Hron 298km Je druhá najdlhšia rieka Slovenska, ktorá pramení v Horehronskom podolí a ústi do Dunaja. Preteká cez mestá ako Brezno, Banská Bystrica, Zvolen alebo Žiar nad Hronom.3.Ipeľ 232,5km Je treťou najdlhšou riekou na Slovensku a ľavostranný prítok Dunaja. Pramení vo Veporských vrchoch (presnejšie v Sihlianskej planine) a ústi do Dunaja. 140 km rieky tvorí hranicu s Maďarskom.4.Nitra 196,7km Pramení na svahoch Lučanskej Malej Fatry pod vrchom Reváň. Nitra je ľavostranný prítok Váhu. Nitra prechádza cez Prievidzu, Partizánske, Nitru a Nové Zámky.5.Hornád 193km Rieka na Slovensku a v Maďarsku, ktorá pramení pod Tatrami 4km od obce Vikartovce. Prechádza cez Spišskú Novú Vec, Kysak a Košice.6. Dunaj 172km Je druhá najdlhšia rieka v Európe a najdlhšia v EU. Pretrká cez Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko, Srbko, Rumunsko, Bulharsko a Ukrajinu a nakoniec ústi do Čierneho Mora.7.Ondava 146,5km Je rieka na východe Slovenska pretekajúca cez Svidník alebo Stropkov. Nachádza sa na nej vodné dielo Veľká Domaša a spolu s Latoricou vytvárajú rieku Bodrog.8.Laborec 135,km Je symbolom regiónu Zemplín, kedže preteká skoro celým jeho územín od severu na juh.Laborec pramení v Nízkych Beskydách a zlieva sa s riekou Uh, ktorá poväčšine preteká Zakarpatskou Ukrajinou.9.Topľa 129,8km Pramení v Hanušovciach nad Topľov. Prechádza cez Bardejov, Giraltovce alebo Vranov nad Topľov a nakoniec sa vlieva do Ondavy.10.Torysa 129km Pramení v Levočských vrchoch asi 5km od obce Torysky a je to významný ľavostranný prítok Hornádu. Preteká mestami ako Lipany, Sabinov, Veľk Šariš a Prešov.

Zase sme sa niečo naučili. Vidíme sa nabudúce.????✌️

Juraj z tímu Lebo Mädveď

Comments


bottom of page